Sommarnotarie

Vi söker efter drivna juriststudenter som känner lite extra för affärsjuridik.

Alice & Elsas intryck, sommarnotarier 2019

Vilka är ni?

Jag heter Alice och läser termin 9 i Lund.

Jag heter Elsa och läser min sjätte termin på juristprogrammet i Uppsala.

 

Varför sökte ni er till Baker McKenzie?

Alice - Jag hade hört mycket gott om Baker McKenzie av vänner som jobbar där. Jag lockades också särskilt av att få mer inblick i hur en så pass internationellt präglad byrå som Baker McKenzie fungerar.

Elsa - Jag hade turen att bli rekommenderat genom en kontakt på byrån. Det var genom mitt engagemang i studentorganisationen Womens Career Network som jag fick kontakt med Anna Orlander, partner på Baker. Under vårt första möte förstärktes min redan positiva bild av Baker som byrå. Anna pratade mycket gott om såväl byrån som kollegorna. Jag tvekade därför inte en sekund när hon frågade mig om jag ville träffa HR för en intervju. Med sitt fokus på internationell affärsjuridik är Baker en drömbyrå för mig som alltid har varit, och är, intresserad av att jobba med affärsjuridik utanför Sveriges gränser. 

 

Varför valde du att vara sommarnotarie?

Alice - Jag tänkte framförallt att jobbet som sommarnotarie skulle vara en jättebra möjlighet att få testa på hur det är att jobba på byrå, och då särskilt på Baker McKenzie.

Elsa - Att i praktiken få tillämpa det jag lär på juristprogrammet är av största vikt och intresse för mig. Det ger mig möjlighet att lära och få en inblick i den bransch jag vet att jag senare vill jobba inom.

 

Hur såg en typisk arbetsdag ut?

Alice - Jag och Elsa kom in till kontoret mellan åtta och nio och började med att kolla av mailen för att se om vi fått några nya uppgifter. Sedan rullade arbetsdagarna på beroende på vilka uppgifter vi fått. I många uppgifter fick vi jobba tillsammans, i en del fick vi jobba själva. Inför en ny uppgift hade vi oftast ett kort möte med den jurist som delat ut uppgiften för att stämma av vad som skulle göras, få lite bakgrund om uppgiften och ställa frågor. Efter inlämning av uppgiften fick vi alltid någon form av feedback vilket var väldigt utvecklande. Luncherna var alltid trevliga pauser i arbetet, antingen med matlåda eller ute på restaurang. På eftermiddagarna etablerade jag och Elsa traditionen att ta ett mellanmål och en kopp te. Runt klockan sex på kvällen var det oftast dags att lämna jobbet för dagen och åka hem. Vissa dagar var längre, andra kortare – alltid beroende på hur mycket som behövde göras och om vi hade något annat inplanerat. Vi sommarnotarier fick utöver jobbet alltid delta i kontorets regelbundna möten och aktiviteter, som exempelvis juristlunchen på måndagarna med hela kontoret och de trevliga gemensamma frukostarna på onsdagarna. Och, sist men inte minst, fredagsfikorna!

Elsa - En vanlig dag på kontoret började ca kl. 08. Det första jag gjorde var att läsa igenom mejl med feedback gällande avklarade arbetsuppgifter samt ta del av nya. Mina arbetsuppgifter var väldigt varierande. Det kunde vara allt från enklare översättningar till komplicerade rättsutredningar. Jag fann det spännande och stimulerande att jag aldrig visste vilka uppgifter som väntade då jag gick till jobbet på morgonen. Efter några timmars jobb var det dags för lunch. Dessa tyckte jag vara utmärkta tillfällen att socialisera med kollegor och då inte minst våra härliga handledare som gärna ställde upp som lunchsällskap. Efter lunch fortsatte jag att jobba med de arbetsuppgifter jag fått på mitt bord. Ofta kunde jag avrunda dagen ca kl. 19, men ibland krävdes ytterligare ett par timmars jobb.

 

Hur gick det att komma in i arbetet?

Alice - Det gick jättebra. Jag upplevde att det fanns en jättebra förståelse för oss som inte börjat jobba än utan fortfarande studerar. Ingen fråga kändes dum att ställa och ens arbete uppskattades verkligen. Det märktes att det var viktigt att vi kände oss uppskattade. Vi fick också väldigt mycket stöd av våra fantastiska faddrar som alltid fanns tillgängliga för att stötta och hjälpa oss.

Elsa - Min sommarnotarieperiod sträckte sig över sex veckor med start från mitten av juli. För varje vecka som gick blev jag allt tryggare med mina arbetsuppgifter, men redan efter min första vecka kände jag mig som en del av gemenskapen på kontoret, något som hjälpte mig mycket att komma in i arbetet. Det fanns alltid någon att fråga då jag var osäker. Alla var mycket hjälpsamma. Att jag fick dela kontor med Alice, som också var sommarnotarie, var mycket positivt. Vi bollade tankar och tog hjälp av varandra kring olika arbetsuppgifter.

Något som också var positivt och hjälpte mig att utvecklas i mitt arbete, var att nästan varje gång en uppgift påbörjades och/eller avslutades, hade jag en genomgång med den jurist/advokat som tilldelat mig uppgiften. På så sätt hade jag möjlighet att ställa frågor om jag fann att något var oklart t.ex. i de instruktioner jag fått inför uppgiften samt fick direkt feedback efter ett avslutat arbete.

 

Vad tar du med dig från din tid som sommarnotarie?

Alice - Väldigt mycket! Inte minst massor av roliga minnen och erfarenheter. Det känns väldigt värdefullt att ha fått mer insyn i hur en jurist verkligen jobbar i praktiken och att ha fått se hur varierande och roligt jobbet på byrå är.

Elsa - Väldigt mycket! Framförallt den goda känslan som följer av att få tillämpa och faktiskt bemästra den juridisk metoden som jag teoretiskt övat på under min tid på juristprogrammet. Med tanke på att jag under sommaren fick möjlighet att arbeta i många olika arbetsgrupper, så har mina kunskaper ökat på flertalet områden. Jag fick också chans att skaffa mig en uppfattning om i vilken arbetsgrupp jag själv skulle vilja jobba när jag tagit min examen.

 

Några avslutande ord? 

Alice - Som sommarnotarie på Baker McKenzie arbetar du inte bara med en arbetsgrupp, utan får testa på uppgifter från alla olika verksamhetsområden. Detta tror jag är en stor fördel för oss som kanske ännu inte har listat ut vilket rättsområde vi tycker är roligast. Det är också bara några få sommarnotarier i taget, vilket gör att du snabbt kommer in i gemenskapen. Jag och Elsa fick dela kontor vilket var ett väldigt trevligt och roligt sätt att tillbringa sommarnotarieperioden på. Gemenskapen på kontoret är jättehärlig och som sommarnotarie välkomnas du precis som alla andra medarbetare som en i gänget. Vår allra sista dag fick jag och Elsa till och med turen att få vara med och spela fotboll i Advokat-SM, något jag sent kommer glömma. Tack för en fantastisk sommar!

Elsa - Jag vill tacka alla på Baker som gjorde mina veckor hos er till de absolut bäst tänkbara veckorna. Kan inte rekommendera någon nog att söka tjänsten som sommarnotarie hos Baker.

Teamtailor

Career site by Teamtailor