Sam Motazedian

Evening Receptionist/ Assistant – Student

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Baker McKenzie?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@bakermckenzie.com