Sten Bauer

Sten Bauer

Partner, Employment & Compensation – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Sten Bauer är verksam inom Baker McKenzie’s Employment Practice Group i Stockholm samt inom Mergers & Acquisitions Practice Group. Hans verksamhet är fokuserad på företagsöverlåtelser och allmän arbetsrättslig rådgivning, inklusive rekrytering och uppsägning av chefer samt även vid kollektiva uppsägningar och arbetsrättsliga tvister. Han har dessutom varit skiljeman och sekreterare i både specialinrättade och av Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut inrättade skiljenämnder.

Yrkeserfarenhet
Sten har tjänstgjort som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt. Innan han 1991 började på Baker McKenzie, arbetade han bland annat på Svenska Arbetsgivarföreningen och på Advokatfirman Landahl & Bauer.

Publikationer, ranking och utmärkelser
Sten är en återkommande bidragsgivare till byråns publikationer inom den kommersiella avtalsrätten och arbetsrätten. Han har även publicerat ett flertal artiklar inom ämnet svensk kommersiell avtalsrätt och har författat det svenska avsnittet i publikationen ”International Immigration and Nationality Law” publicerad av Centre for International Legal Studies. Sten Bauer har lett flera interna utbildningsprogram för klienter. Sten Bauer har omnämnts och blivit rekommenderad av bland annat Global Counsel 3000, PLC Practical Law Summary, European Legal Experts, Chambers Europe och Legal 500. Exempelvis anger Chambers Europe att Sten Bauer "is recognised as an experienced practitioner in the labour law field”.

Utbildning m.m.
Sten erhöll sin juristexamen vid Stockholms universitet (L.L.M. juris kandidat, 1985) och studerade därefter även vid University of Geneva och Graduate Institute of International Studies, Genève, 1985-1986. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1991.

Pro bono och samhällsengagemang
Sten var vice ordförande av Sveriges advokatsamfunds Stockholms- avdelning 2002-2006. Han är föreläsare vid advokatsamfundet och examinator för advokatexamen sedan 2007.

sten.bauer@bakermckenzie.com

+46 8 556 177 16

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor