Johan Zetterström

Johan Zetterström

Counsel, Employment & Compensation – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Johan Zetterström är verksam inom Baker McKenzie’s Employment Practice Group i Stockholm. Han hanterar ett brett spektrum av arbetsrättsliga frågor, dock med särskilt fokus på omorganisationer, individuella uppsägningar och uppsägningar på grund av arbetsbrist. Johan bistår både svenska och internationellt verksamma klienter i en mängd olika arbetsrättsliga ärenden såsom nedskärningar, ned- läggningar, samgåenden, verksamhetsövergångar, outsourcing, arbetsmiljöfrågor, diskrimineringsärenden och tvister. 

Yrkeserfarenhet
Johan tjänstgjorde som notarie vid Oskarshamns och Kalmars tingsrätter under åren 2004-2006. Han arbetar på Baker McKenzie sedan år 2006. 

Publikationer, ranking och utmärkelser
Johan deltar regelbundet i byråns arbetsrättsliga publikationer, såsom exempelvis Global Employer och World Wide Guide to Trade Unions and Works Councils. Han deltar även i den svenska arbetsrättsliga debatten i form av debattartiklar i exempelvis krönikor på Dagens Juridik. Han håller föreläsningar i arbetsrätt för både klienter och externa åhörare och har hållit föredrag för studenter på såväl Uppsala som Stockholms universitet. Johan har omnämnts och blivit rekommenderad av ett flertal rankingsinstitut.

  Utbildning m.m.
Johan erhöll sin juristexamen vid Uppsala Universitet (LL.M. juris kandidat, 2003). Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2010. 

johan.zetterstrom@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 45

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor