Anna Orlander

Anna Orlander

Partner, Corporate Law – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Anna Orlander är verksam inom Baker McKenzie’s Mergers & Acquisitions Practice Group i Stockholm. Hon arbetar med företagsförvärv och bolagsrättsliga frågor, med särskilt fokus på omorganisationer av såväl lokala som multinationella koncernstrukturer.

Anna hjälper klienter att strukturera, implementera och hantera gränsöverskridande transaktioner och omstruktureringar på ett effektivt sätt samtidigt som hänsyn tas till tillämpliga lokala lagkrav. Typiska projekt inkluderar integration av strukturer efter företagsförvärv ("post-acquisition integration") och så kallade carve-out-transaktioner. Anna bistår också multinationella företag med diverse bolagsrättslig och associationsrättslig rådgivning, såsom hantering av bolagsformalia, bolagsstyrning, aktieägaravtal och joint ventures. Anna företräder klienter inom en mängd olika branscher och verksamhetsområden, t.ex. private equity, life science, teknik, FMCG och tillverkningsindustrin.

Yrkeserfarenhet
Anna Orlander började arbeta på Baker McKenzie 2007. Under 2012 arbetade hon vid firmans Londonkontor. 

Utbildning m.m.
Anna erhöll sin juristexamen vid Stockholms Universitet (LL.M., juris kandidat, 2008). Hon är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2011. 

anna.orlander@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 19

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor