Sandra Goldsmith

Sandra Goldsmith

Senior Associate, Corporate Law – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Sandra Goldsmith är verksam inom Baker McKenzie’s Mergers & Acquisitions Practice Group i Stockholm. Hon är specialiserad på associationsrätt med särskilt fokus på omorganisationer av företagsgrupper och organisationer, företagsförvärv och bolagsrättslig rådgivning. Hon företräder multinationella och lokala klienter att strukturera, implementera och hantera gränsöverskridande transaktioner och omstruktureringar på ett effektivt sätt samtidigt som hänsyn tas till tillämpliga lokala lagkrav.

Yrkeserfarenhet
Sandra arbetar som biträdande jurist på Baker McKenzie sedan 2011. Under åren 2014 - 2019 arbetade hon vid Baker McKenzies kontor i Amsterdam.

Utbildning m.m.
Sandra erhöll sin juristexamen  (LL.M. juris kandidat) vid Stockholms Universitet 2012 och affärsjuristexamen från Jönköping International Business School 2010. Hon har också studerat internationell affärsjuridik och ekonomi vid Victoria University i Melbourne, Australien. Hon är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2015.

 

sandra.goldsmith@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 42

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Baker McKenzie?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@bakermckenzie.com
  • Adina Helm
  • Adrian Filipovic
  • Alexandra Persson
  • Alex Ydstie
  • Alice Kuzmina
  • Anders Fast
  • Anders Grundås
  • Andreas Berggren
  • Anina Liebkind
  • Anna Benedictsson
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor