Stefan Bessman

Stefan Bessman

Partner, Dispute Resolution – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Stefan Bessman är verksam inom Baker McKenzie’s Dispute Resolution Practice Group i Stockholm. Hans huvudsakliga verksamhet är tvistlösning, särskilt inom försäkrings- och återförsäkringsområdet. Han har omfattande erfarenhet av att processa i hovrätt och i Högsta domstolen. Stefan har också framgångsrikt drivit flera andra mål och ärenden som har refererats som vägledande för rättstillämpningen efter att ha prövats av Högsta domstolen. Han har också varit ombud i ett stort antal svenska och internationella skiljeförfaranden enligt de olika regelverk som tillämpas av ICC och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, men även i förfaranden enligt Uncitral-reglerna och i andra slag av ad hoc-förfaranden. Stefan utses regelbundet som skiljeman i kommersiella tvister.

Yrkeserfarenhet
Stefan gjorde sin tingstjänstgöring vid Sollentuna tingsrätt 1989-1992 och tjänstgjorde i Svea hovrätt 1992-1993. Efter att ha utsetts till hovrättsfiskal övergick han till advokatverksamhet och var verksam vid Hedberg & Co Advokatbyrå (1993-1996). Han var delägare i Brandt & Bessman Advokatbyrå (1996-1998) och blev delägare i Baker  McKenzie Advokatbyrå 1998. Han ingår i ledningsgruppen för Baker McKenzies försäkringspraktik i Europa och är medlem i Försäkrings- juridiska Föreningen och AIDA (Association Internationale de Droit de Reassurance).

Publikationer och artiklar
Stefan Bessman har författat det ursprungliga avsnittet om företagsinteckning i den svenska utgåvan av Karnov. Han är medförfattare till International Arbitration Checklist och Internationella Avtal i teori och praktik samt även Research Handbook on International Insurance Law and Regulation. Stefan Bessman är rankad i kategori 1 inom försäkringsrätt av European Legal 500.

Utbildning m. m.
Efter grundutbildning i Sverige och USA erhöll Stefan Bessman sin juristexamen vid Stockholms Universitet (LL.M. juris kandidat, 1989). Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1996.

Pro bono och samhällsengagemang
Stefan Bessman var 2002-2005 sekreterare i Sveriges advokat- samfunds stockholmsavdelnings styrelse. Han har varit föreläsare vid Handelshögskolan i Stockholm och vid IIR (Institute for International Research). Han är är styrelseledamot i Riksidrottsförbundet och i Stockholms Idrottsförbund. Han har också förtroendeuppdrag inom Svenska Skidförbundet.

stefan.bessman@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 72

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor