Är du vår nya uppsatspraktikant?

Vad innebär det att göra uppsatspraktik hos Baker McKenzie?

Anna och Ninas reflektioner - Uppsatspraktik HT19


Vilka är ni?

Vi heter Anna och Nina och läser termin nio i Uppsala respektive Lund.


Varför sökte ni till Baker McKenzie?

Anna: En anledning till att jag sökte till Baker är att jag arbetade som sommarnotarie hos er förra sommaren och trivdes väldigt bra. Jag trivdes både med arbetsuppgifterna och stämningen på kontoret. Vidare sökte jag till Baker på grund av er tydliga internationella profil som världens största advokatbyrå. Jag värdesätter möjligheten att samarbeta mellan kontoren och de effektivitetsvinster som följer därav.

Nina: Jag sökte till Baker på grund av er tydliga internationella profil. Jag känner även flera personer som har arbetat här tidigare under sin studietid och alla hade enbart positiva erfarenheter.

 

Varför ville ni göra uppsatspraktik?

Vi sökte uppsatspraktik eftersom vi var intresserade av Baker och ville få ytterligare erfarenhet av hur det är att arbeta på byrå. Vi ville även få mer praktisk erfarenhet innan vår examen. Att vara uppsatspraktikant skiljer sig en del från att vara sommarnotarie eftersom det dels är ett högre tempo under hösten, dels ställs högre krav eftersom vi närmar oss examen. Vidare tänkte vi att vårt uppsatsskrivande skulle gynnas av de nya lärdomarna under praktiken. Våra kollegor med expertiskunskap på rättsområdena vi skriver om har varit mycket hjälpsamma och till exempel skickat material av relevans för uppsatserna.

 

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Det är en stor variation på arbetsuppgifter eftersom vi bistår samtliga arbetsgrupper vid behov, även om vi främst tillhör en arbetsgrupp. Vi anser att det är väldigt nyttigt eftersom vi har fått insikt i vilka rättsområden vi är intresserade av att arbeta med efter vår examen. Dagarna skiljer sig även åt på så vis att det är olika aktiviteter olika dagar. Varje måndag bjuds det till exempel på lunch, på tisdagar är det träning, onsdagar frukost och på fredagar fika och ibland aw. Vi deltar även i kickoffer och liknande aktiviteter, vilket är väldigt roligt eftersom vi känner att vi blir en del av gemenskapen.

 

Var det svårt att komma in i arbetet?

Nej, det var det inte eftersom vi i början av praktiken gick bra introduktionskurser. Övriga kurser vi deltar i är en M&A-skola och en kurs i presentationsteknik.

 

Vad tar du med dig från din uppsatspraktik?

Att arbeta som jurist på en affärsjuridisk byrå skiljer sig mycket åt från att studera. Alla arbetsuppgifter kommer alltid att vara nya första gången - varför inte avklara så mycket av de gångerna redan under studietiden? Nu känns steget till första anställningen inte lika stort :)

 

Några avslutande ord?

Som uppsatspraktikant på Baker blir du väl omhändertagen och alla är måna om att du ska trivas!

Vi har insett hur roligt det är att arbeta på en internationell byrå och vilka möjligheter det leder till. Förutom den kontakten mellan kontoren i det vardagliga arbetet finns det exempelvis möjlighet att åka på secondment hos andra Bakerkontor. Sök :)

Vad innebär det att göra sin uppsatspraktik?

”Hela vår kultur bygger på att alla ska utvecklas till sin fulla potential.”

Caroline Falconer, Human Resources Director

Teamtailor

Career site by Teamtailor