Alexandra Glad

Alexandra Glad

Senior Associate, IP & Tech – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Alexandra Glad är verksam inom Baker McKenzie’s immaterialrätts- avdelning i Stockholm. Hon är specialiserad på både tvistiga och icke-tvistiga immaterialrättsliga frågor med särskild inriktning mot varumärkesrätt och upphovsrätt. Hon har särskild kompetens inom att rådge internationella och svenska företag kring hur man skapar, bygger och vårdar starka varumärkesportföljer. Det innefattar både ansöknings- stategier,förhandsgranskningar och åtgärder för att tillvarata sina rättigheter. Alexandra har också kvalificerad erfarenhet av frågor som rör marknadsrätt, medierätt och telekom.

Yrkeserfarenhet
Alexandra arbetar som biträdande jurist på Baker McKenzie sedan 2013. Dessförinnan arbetade hon som jurist på en varumärkesbyrå och innan det arbetade hon som biträdande jurist på en annan advokatbyrå inriktad på immaterialrätt och medierätt.

Publikationer, ranking och utmärkelser
Alexandra är medförfattare till juridisk litteratur om den svenska lotterilagstiftningen och om upphovsrätt i informationsteknik.

Utbildning m.m.
Alexandra erhöll sin juristexamen vid Uppsala Universitet (LL.M., juris kandidat, 2008). Hon har därutöver läst ekonomi vid Boston College i USA. Hon är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2015.

alexandra.glad@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 05

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor