Mattias Hedwall

Mattias Hedwall

Partner, International Commercial & Trade – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Mattias Hedwall är verksam inom Trade & Commerce med särskild fokus på kommersiella avtal och transaktioner, export och sanktioner, compliance, investeringar och omstruktureringar av koncerner samt privata företagsförvärv. Han representerar och bistår ett flertal framstående företag såväl inom den privata som offentliga sektorn.

Mattias har en stor erfarenthet av upprättande av och förhandling av avtal om inköp och försäljning av olika slags varor och tjänster, samarbetsavtal och projektavtal. Att biträda utländska och svenska klienter med avtalsförhandlingar och upprättande av rättsutlåtanden avseende avtalsrättsliga frågor, på både svenska och engelska. Export sanktioner är en av Mattias Hedwalls specialiter.

Yrkeserfarenhet
Mattias Hedwall är ordförande i Baker McKenzies Global International Commercial & Trade Practice Group. Han har över 20 års juridisk erfarenhet. Mattias gjorde sin tingstjänstgöring vid Mjölby tingsrätt 1993-1995. Han har arbetat för Baker & McKenzie Stockholm sedan 1996 och arbetade under 2002 för byråns kontor i London. Han är delägare sedan 2003 och är medlem av Stockholmskontorets Managing Committee och ansvarar för kontorets Trade & Commercialgrupp.

Publikationer, ranking och utmärkelser
Mattias Hedwall är en flitig författare av artiklar inom svensk och internationell affärsjuridik och har även publicerat en handbok i kommersiella avtal. Mattias är medlem i ICC’s Handelsrätts Kommitté.

Utbildning m.m.
Mattias Hedwall erhöll sin juristexamen (LL.M. juris kandidat) vid Stockholms universitet 1993 och vid University of London/London School of Economics (LL.M. in International Business Law) 1996. Han är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1999.

Pro bono och samhällsengagemang
Mattias Hedwall är medlem av Baertlingstiftelsens styrelse och ansvarig för kontorets samarbete med Handelshögskolans studentkår.

mattias.hedwall@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 33

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor