Costin Mihailescu

Costin Mihailescu

Partner, Private Equity – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Costin Mihailescu är verksam inom Baker McKenzie's Mergers & Acquisitions Practice Group i Stockholm. Han är specialiserad på företagsöverlåtelser med särskilt fokus när det gäller rådgivning till finansiella investerare såsom kapitalfonder och dess portföljbolag i samband med gränsöverskridande affärer.

Costin’s transaktionserfarenhet inom företagsöverlåtelser omfattar rådgivning i samband med incitamentprogram, tilläggsförvärv, förvärvsfinansiering samt finansiella omstruktureringar. 

Yrkeserfarenhet
Costin påbörjade sin karriär 2004 som trainee hos en ledande engelsk advokatbyrå i Stockholm. Han arbetade därefter som notarie hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Från 2006 till 2015 arbetade han på en ledande internationell advokatbyrå samt en ledande engelsk advokatbyrå med fokus på företagsöverlåtelser samt  förvärvsfinansiering. Under 2008 arbetade han på en av dessa advokatbyråers Londonkontor. Costin anslöt som delägare till Baker McKenzie i Stockholm under 2015.

Publikationer
Bibliografin i Festskrift till Gustaf Lindencrona, före detta professor i finansrätt och rektor för Stockholms universitet, 2003 Finansiell omstrukturering och refinansiering av företags i finansiella svårigheter, medförfattare Fredrik Gillgren, publicerat i Pointlex Legala Affärer no. 1 2009 samt InfoTorg Juridik.

Utbildning m.m.
Costin erhöll sin juristexamen vid Stockholms universitet (L.L.M. juris kandidat, 2004). Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2009.  

costin.mihailescu@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 51

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor