Carl Svernlöv

Carl Svernlöv

Partner, Corporate Law – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Carl Svernlöv  är verksam inom Baker McKenzie’s Mergers & Acquisitions Practice Group i Stockholm. Han är specialiserad på företagsöverlåtelser, bolagsrätt och bolagsstyrning. Han företräder klienter inom bl.a. flygbranschen, försvars-industrin, elektronik- branschen, IT, tillverkningsindustrin, private equity och tele- kommunikation. Han är även ofta anlitad skiljeman i tvister som rör associationsrättsliga frågor och transaktioner.

Yrkeserfarenhet
Carl arbetade på Baker McKenzie i New York 1990-1993. Sedan 1993 arbetar han på Baker McKenzie i Stockholm.

Publikationer, presentationer och artiklar
Carl har författat tolv böcker och över 150 artiklar inom ämnena svensk och internationell affärsjuridik. Han är en ofta anlitad föredragshållare inom sina ämnen. Carl är bl.a. omnämnd som ”outstanding” inom M&A av Legal 500 samt omnämnd i Chambers Europe som ”one of the best lawyers on the Swedish Company Act”.

Utbildning m.m.
Carl erhöll sin juristexamen vid Uppsala Universitet (LL.B. 1989) och filosofiekandidat (B.A., 1989), en masterexamen från Harvard Law School 1990 och juris licentiatexamen från Stockholms universitet 1998. År 2007 disputerade han vid Stockholms universitet inom associations-rätt. Sedan 2009 är han adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1995, New York Bar Association sedan 1992 och Southern District of New York sedan 1992.

Pro bono och samhällsengagemang
Carl är styrelseledamot i Raoul Wallenbergakademin. Han undervisar i bolagsrätt vid de juridiska fakulteterna vid Stockholm och Uppsala Universitet och är en återkommande talare om ämnen relaterade till bolagsrätt och bolagsstyrning, företagsöverlåtelser, aktieägaravtal och liknande. Som ensamutredare föreslog han i SOU 2009:34 ändringar i aktiebolagslagen till förmån för små och medelstora bolag. Carl är major i Flygvapnets reserv.

carl.svernlov@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 07

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor