Mia Engstrand

Mia Engstrand

Associate, Dispute Resolution – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
Mia Engstrand är verksam inom Baker McKenzie’s Dispute Resolution Practice Group i Stockholm. Hon har betydande erfarenhet av rådgivning i kommersiella tvister och uppträder frekvent som ombud i såväl domstolsprocesser som i skiljeförfaranden. Mia’s praktik omfattar vidare insolvensrätt, miljö- och fastighetsrelaterade frågor samt privat förhandlade kommersiella transaktioner och avtal.

Yrkeserfarenhet
Mia arbetar som biträdande jurist på Baker McKenzie sedan 2015. Dessförinnan arbetade hon på en s.k. ”boutique” advokatbyrå med kommersiella tvister. Hon har därutöver arbetat på Svea hovrätt samt fullgjort notarietjänstgöring vid Uppsala tingsrätt. Under sitt förordnande på Svea hovrätt arbetade hon vid Mark- och miljööverdomstolen och handlade bl.a. fastighetsrättsliga och miljörättsliga mål. 

Utbildning m.m.
Mia erhöll sin juristexamen vid Uppsala Universitet (LL.M. juris kandidat, 2011). Hon är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2017.

Pro bono och samhällsengagemang
Mia Engstrand är medlem av de professionella nätverken Young Arbitrators Sweden (YAS) och Swedish Women in Arbitration Network (SWAN).

mia.engstrand@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 37

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor