John Gustafson

John Gustafson

Partner, Private Equity – Jurist

Verksamhetsbeskrivning
John Gustafson är verksam som biträdande jurist inom Baker McKenzies Mergers & Acquisitions Practice Group i Stockholm. Han är specialiserad på företagsöverlåtelser och biträder ledande nordiska och europeiska private equity firms, deras portfoliobolag samt internationella bolag.

Yrkeserfarenhet
Innan John började på Baker McKenzie 2018 var han senior biträdande jurist på en annan internationell advokatbyrå. 

Utbildning m.m.
John erhöll sin juristexamen vid Uppsala universitet (LL.M. juris kandidat, 2011). Han är medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2014.

john.gustafson@bakermckenzie.com

+46 8 566 177 34

Some of my colleagues

Already working at Baker McKenzie?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@bakermckenzie.com
Teamtailor

Employer branding by Teamtailor